Blog

ortodoncia lingual

Què és l’ortodòncia lingual?

ortodoncia lingualL’ortodòncia lingual és una tècnica d’ortodòncia estètica on els brackets van cimentats a la cara interna de les dents de manera que des de l’exterior no es perceben. És una tècnica que ens permet la correcció de tot tipus de malposicions dentals, i està indicat en pacients adults i adolescents on l’estètica és un factor decisiu a l’hora de sotmetre’s a un tractament d’ortodòncia. Ens permet també realitzar el tractament en una sola arcada.

 

Tipus d’ortodòncia lingual

N’hi ha diferents sistemes d’ortodòncia lingual, són dos principalment:

  • Sistemes estandarditzats: són brackets fabricats sense ser personalitzats a la boca del pacient. Hi ha nombrosos fabricants que els produeixen.
  • Sistemes individualitzats: es fabriquen els brackets en relació a les condicions del pacient, és a dir, segons l’anatomia i posició de la dent. Aporta major precisió i comoditat.

 

Vols millorar el teu somriure i la teva salut dental? FEM-HO POSSIBLE

 

Avantatges d’aquest sistema

El sistema de l’ortodòncia lingual té una sèrie d’avantatges, i el principal és el factor estètic. Tot i no ser un aparell invisible, el fet d’estar cimentat a la cara interna de les dents fa possible que no es pugui percebre des de l’exterior, raó per la qual és una bona alternativa als brackets tradicionals si es vol conservar l’estètica natural de la boca.

D’altra banda, són brackets més petits i amb menys volum, una característica que ajuda molt a mantenir la comoditat del pacient. A més a més, no hi ha risc de descalcificació dental i els resultats són igual d’òptims que amb els brackets tradicionals.

 

Desavantatges de l’ortodòncia lingual

Tot i això, també existeixen alguns desavantatges quan es recorre a l’ortodòncia lingual, entre ells el cost del tractament, que sol ser superior al dels brackets tradicionals. També es requereix més temps d’adaptació al tractament, ja que al principi pot provocar rascades i petites ferides a la boca. A més, és normal que durant el primer mes el pacient presenti dificultats a l’hora de pronunciar certs sons.

Al ser un tractament cimentat a la cara interna de les dents, un factor a tenir en compte és la importància de mantenir una bona higiene bucodental, sobretot en aquesta part interna de la boca on està col·locat el sistema d’ortodòncia lingual.

 

Procediment a seguir en l’ortodòncia lingual

El procediment a seguir en el tractament amb ortodòncia lingual és semblant al que realitzaríem amb un sistema de brackets tradicionals. En la primera visita a la clínica dental s’agafen els models de la boca del pacient o es fa un escanejat amb l’escàner intraoral, fotografies, radiografies, una telerradiografia o fins i tot a vegades se sol·licita un CBCT, més conegut com a TAC Dental, que ens permet veure les dents en 3D. Tot això serveix per corroborar la viabilitat d’aquest tractament i fer el diagnòstic més adient pel pacient.

Una vegada fet el diagnòstic, es decideix entre els brackets individualitzats o els estandarditzats. En el cas dels estandarditzats, s’envia a laboratori tota la informació del pacient per a la confecció d’unes cubetes individualitzades on quedessin posicionats els brackets per poder cementarlos a la superfície interna de la boca en el dia del cimentat. En el cas dels brackets individualitzats, un cop realitzada la planificació 3D es desenvolupa una maqueta amb la posició final de les dents, a partir d’aquesta es fabriquen els brackets i arcs adequats. Quan el pacient acudeix a la consulta, es prepara la superfície de la dent, es cimenten els brackets d’una vegada i es col·loca l’arc.

Les visites de control solen ser cada 4 setmanes i la durada de cada visita sol ser molt semblant a la de l’ortodòncia convencional. Un cop finalitzat el tractament, es retira l’aparatologia i es cimenten uns retenidors fixos d’ús permanent i, en cas que es consideri, també uns removibles. S’han de realitzar controls periòdics per controlar que els retenidors estiguin en perfectes condicions.

 

Dra. Dèlia Vilà Bobé
Nº col. 4442

Search

Redes sociales